Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Peter,

Epidermolysis bullosa hereditaria (Kohier).

Patientje X, lijdende aan een uiterst zeldzame aandoening, geeft au premier abord, weinig den indruk van ziek te zijn. De functies zijn normaal, de organen vertoonen bij nauwkeurig onderzoek geen afwijking, ook van het zenuwstelsel valt niets te zeggen en toch is dit 7-jarig meisje een patientje of liever zij. vormt een lid uit een geheele reeks van patienten. die allen behept zijn met een eigenaardigen toestand van de huid.

Aan de vingers en hand zijn hjperaemische vlekken juist op de hoogte der interphalangeaal, der phalango-metacarpaal en der carpo-radiaalgewrichten en wel aan de dorsaalzijde. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de voeten. Deze vlekken zijn niet alle gelijk. Sommige zijn bedekt met korsten, andere beginnen te verbleeken en nemen den vorm van cicatrices aan; de meeste zijn droog, enkele zijn min of meer vochtig. M. a. w„ we hebben te doen met de restanten van

O *

kleine bullae ± van erwt- of boongrootte; zoo nu en dan is er een ongeschonden blaas te zien; deze barst en gaat langzamerhand onder litteekenvorming tot genezing over, — doch op die plekken kunnen zich weer nieuwe blazen ontwikkelen, met hetzelfde verloop ad infinitum.

Behalve op de bovengenoemde plekken, zijn daar tusschen hier en daar dergelijke veranderingen te vinden, doch in hoofdzaak bij de gewrichten. Halverwege knie en elleboog zijn de armen en beenen normaal, ook de romp vertoont geen afwijkingen.

Sluiten