Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Polak.

Tumoren in abdomine.

Een patiënt met klachten over buikpijn had multiple tumoren in den buik. Zijn familie-anamnaese evenmin als zijn eigen anamnaese leverde iets bijzonders op. Zijn vader stierf aan carcinoma recti. De borstorganen toonden geen afwijkingen.

Bij de proeflaparotomie in April 1899 werden talrijke sterk vergroote klieren in 't mesenterium gevonden en vele vergroeide darmlissen. De grootste klier werd gehecht in de buikwond en deze verder gesloten. Den volgenden dag werd de klier geïncideerd, waarbij kaas te voorschijn kwam. Onder behandeling met Lugol omslagen en IJ- gram Jodkali dd. trad genezing op.

Een jaar later ging de man weer klagen over maagpijn en pijn in den rug. Er vormden zich suppureerende fistels aan den buik en weder onder behandeling met Jodkali en Lugol trad genezing op.

Een half jaar daarna kreeg hij een harde zwelling ouder de rechter mamma en in de rechter liesstreek. Er vormde zich aldaar een absces. Na incisie van dit absces en behandeling met Jodkali volgde weer genezing. In den buik is nu niets abnorms meer te voelen.

Patiënt heeft later verschillende fistels gekregen en lijdt dus blijkbaar aan chirurgische tuberculose. Eigenaardig is de duidelijke invloed van Jodkali therapie, welke aanvankelijk aan actinomykose deed denken. De etter bevatte echter nooit actinomyces korrels en ook 't mikroskopisch onderzoek daarop gaf

Sluiten