Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

negatief resultaat. (Patiënt is in dit jaar na abscessen in de lumbairstreek en een psoasabsces, dat in de rechterlies perforeerde, onder verschijnselen van meningitis gesucombeerd).

Een tweede patiënt, 67 jaar, kwam onder mijn behandeling in December 1899. Hij was toen een maand ziek en leed aan obstipatie en hevige buikpijn, 't Onderzoek der borstorganen deed geen afwijkingen kennen. In de ileo-coecaal streek was een groote tumor. Bij de laparotomie bleek deze mesenteriaal tumor zich tot het midden van den buik uit te strekken; hij had een half fluctueerende consistentie en was vergroeid met 't colon descendens. Ik liet den tumor onaangeroerd en sloot den buik. Patiënt was werkzaam aan het abattoir en ik dacht aan actinomykose; de man kreeg 1] gr. Jodkali per dag, waarop de tumor geheel verdween. Met hooge lavementen gelukte het voor de ontlasting te zorgen. Yoor eenige dagen stelde hij zich weer aan mij voor. De tumor in den buik was niet meer te vinden. Hij had echter een periproctitisch absces. Ook bij dezen patiënt zijn in de etter geen actinomyces korrels gevonden. Merkwaardig is ook hier de gunstige invloed der Jodkali therapie.

Dezelfde spreker deelde ook een geval mede van perityphlitis, dat hij a chaud opereerde. Er werd een absces gevonden in welks bovengedeelte^ de gangraeneuse processus vermifornis, — waarin een groote faecaalsteen — gemakkelijk gevonden en afgebonden werd. Patiënt genas voorspoedig.

Verder besprak hij nog een patiënt, die, 65 jaar oud, bij hem kwam met een aandoening van de rechter groote teen. De nagel was er bij kleine gedeelten afgevallen, 't nagelbed bedekt met een bloedende blauwroode granuleerende massa. Ulceraties aan den voet krijgen door slechte behandeling vaak een eigenaardig aspect. Ik hield dit ook voor een paronychie; verwijderde de fungeuse massa met een stuk nagel, dat nog

Sluiten