Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Stockum.

Coxitis gonorrhoica.

Een graanwerker kreeg onder zijn werk plotseling hevige pijn in de linker heupstreek, hij voelde een schok, kon niet meer voortgaan met zijn werk en moest zelfs gaan zitten.

Bij 't onderzoek vinden we een lichte zwelling in de linker heupstreek, lordose van den rug, de spiua anterior superior dextra hooger dan de spina anterior superior sinistra.

Er is dus typische coxitis stand, toch is dit geen tuberculeuse coxitis. Juist 't plotseling optreden der bezwaren, zoo plotseling, dat men aan fractuur of luxatie denkt, is een symptoom, dat vaak voorkomt bij de gonorrhoïsche coxitis.

We behandelen dezen vorm van coxitis met immobiliseerende gipsverbanden gedurende 6 weken tot 3 maanden. Daarna bestaat geen gevaar voor recidief en beginnen we met passieve en actieve bewegingen, om te trachten een bewegelijk gewricht te verkrijgen. Bij oudere patienten gelukt dit niet altijd, wel meestal bij jongere en vooral wanneer de urethritis genezen is. In 't algemeen kan men zeggen, dat de arthritis parallel verloopt aan de urethritis.

Recidief van de arthritis treedt vaak op, als ook de urethritis recidiveert. Waarschijnlijk hebben we met een toxische arthritis te maken.

Eigenaardig is 't verloop der temperatuur; in vele gevallen is 't een febris intermittens, zooals Lewis opmerkte.

van Stockum.

Nier-exstirpatie met opvolgende anurie.

Bij een patiënt met een tumor in abdomine werd de diagnose gesteld op appendicitis. Bij de operatie bleek echter die tumor

Sluiten