Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

experimenteel is uriné-retentie opgewekt door inspuiting van vocht in een nierbekken.

Was na tweemaal 24 uur geen urine gekomen dan had ik splijting van de resteerende nier verricht.

Reflectoriseh optredende anurie ziet men meer in zieke nieren. Nu was door 't cystoskopisch onderzoek, voorafgaande aan de operatie een lichte cystitis opgetreden; was daardoor misschien de anurie veroorzaakt of had de cystitis een lichte opstijgende ureteritis ten gevolge gehad, die weer de oorzaak was van de anurie?

van Stockum.

Darmresectie wegens rectaalbloedingen.

Een jaar geleden kwam deze jongen in het ziekenhuis wegens rectaalbloedingen, die al zeer dikwijls bij hem waren opgetreden. De bloeding was soms zeer hevig maar nooit kreeg hij daarbij een gevoel van duizeligheid of van onmacht. De jongen was uiterst anaemisch, zeer debiel en mager.

Er waren geen algemeene oorzaken voor zijn ziekte te vinden; ook was er geen sprake van haemopliilie.

Tusschen de bloedingen in nam de jongen goed in lichaamsgewicht toe en zijn algemeene toestand verbeterde dan enorm.

Bij het rectaal onderzoek kreeg men den indruk in een bakje met wurmen terecht te komen. In de heele peripherie van den endeldarm werden talrijke uitgezette vaten gevoeld, wier bovengrens van uit 't rectum niet was te bereiken.

't Was blijkbaar een angioom van slijmvlies. Injecties van tannine, gelatine enz. niets hielp.

Om de bloeding te doen eindigen werd een anus praeternaturalis aangelegd, in de veronderstelling, dat als de faeces niet meer door 't van angioom bedekte stuk heengingen, de bloeding •wel niet meer zou voorkomen. De darmserosa zag er pikzwart

Sluiten