Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jes en wel voornamelijk in het merg om de pisbuisjes, waartusschen gezond weefsel. Dat is de typische vorm der pyelo-nephritis. In het eerste geval beperkten zich de ontstekingshaardjes tot streepvormige ophoopingen van lyniphocythen en polymorphkernige bloedlichaampjes in en om eenige rechte pisbuisjes en verzamelbuisjes. Zij verloopen straalsgewijze naar de peripherie.

De ontsteking plant zich langzamerhand in die richting voort en tast dan Henlesche lissen, vooral tubuli contorti en glomeruli aan. In de ontstekingshaardjes vindt men gedegenereerde epitheelcellen. die ten deele afgestooten worden. Hier en daar vindt retentie van urine plaats, zoodat de glomerulus kapsel en de tubuli contorti verwijd worden, zij het ook vaak slechts in geringe mate. Soms neemt de glomerulus daarbij in omvang af. Bij sleepend verloop zag hij geringe verdikking van het stroma.

Op al deze veranderingen heeft spreker elders uitvoerig terug te komen.

Hij eindigt met nadrukkelijk op het haardvormige van dezen ontstekingsvorm te wijzen. Er kunnen, in tegenstelling met de (diffuse) morbus Bright, belangrijke deelen der nier onveranderd zijn. Dit is een feit van groot practisch belang.

De chirurg, die een stukje uit een nier wil verwijderen, om dat den patholoog anatoom te doen onderzoeken mag dit feit niet uit het oog verliezen. Misschien is daardoor de tegenspraak, waarin Israël met Senator e. a. geraakt is, te verklaren. Men kan niet volstaan met toe te geven, dat de chirurg slechts bij uitzondering eens een normaal stukje uit een overigens zieke nier zou hebben verwijderd.

Neen, bij de beginnende pyelo-nephritis is de kans zeer groot dat de chirurg, die een klein blokje en dat nog wel uitsluitend of voornamelijk uit de bastzelfstandigheid der nier verwijdert, geen ontstekingshaardje treft. Naarmate de ontsteking zich uitbreidt neemt deze kans af. Maar eerst dan, wanneer zij een zoo groot gebied heeft bereikt, dat de afwijkingen reeds makroskopiscli in het oog vallen, eerst dan zou men met Senator

Sluiten