Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Stockum.

Fractura patellm.

Twee patienten worden vertoond, die beide vóór 4 weken met fractuur van de patella in liet ziekenhuis kwamen.

Over de behandeling van deze brenk is men nog niet tot een eindoordeel gekomen.

Terwijl aanvankelijk Malgaigne's percutane haken werden aangewend en men later met kleef'pleisterstrooken de stnkken bijeen trachtte te houden, alles in den tijd toen men nog bevreesd moest zijn chirurgisch het kniegewricht aan te tasten, waarbij vaak geen genezing volgde en telkens weer distorsie optrad, is men in den asaeptischen tijd er toe overgegaan 't gewricht te openen, door te spoelen en de beenstukken aaneen te hechten. Of ook men heeft 't gewricht alleen gepuncteerd. 't bloed er uitgelaten en de beenstukken aaneen gehecht.

In 1860 hebben Tilanus en Metzger geleerd de patella fractuur alleen met compressie en massage te behandelen. Daarmede bereikt men, dat in 4 weken ongeveer de patienten al kunnen loopen.

Terwijl bij de bloedige fixatie een lange rust gevolgd moet worden door lange nabehandeling en in veel korter tijd met de methode van Tilanus en Metzger eveneens goede resultaten bereikt worden, heb ik gemeend de laatste wijze van behandeling te moeten volgen.

De patiënt krijgt den eersten dag een comprimeerend verband, watten en daaroverheen een elastieke zwachtel van af den voet tot over de knie. Worden de teenen blauw dan beschermen we de vaten der kniekuil met een plankje, 't Been wordt dan hoog gelegd.

Reeds den volgenden dag beginnen we met zachte massage, 't Bovenstuk van de knieschijf wordt naar beneden gedrukt en de spieren van 't bovenbeen gemasseerd.

Den volgenden dag masseeren we het bandapparaat. Reeds den 3den of 4den dag beginnen we met passieve bewegingen. Dan volgt steeds intensiever spiermassage en na twee of drie

Sluiten