Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dronephrose terstond geopereerd, de andere twee respect. 16 en 14 dagen na 't trauma; deze laatste twee werden dus eigenlijk aanvankelijk ook exspectatief behandeld.

Van de 5 gevallen die, exspectatief behandeld, gestorven zijn waren er twee, bij wie de nier dwars doorgescheurd was, bij de drie overigen was de nier in verscheidene stukken gescheurd,

In een geval opereerde ik direct na 't trauma en vond daarbij ook totale raptuur der nier. Daarbij kan dus operatie wel noodig zijn.

In 32 gevallen van intraperitoneale bloeding.

zijn er 4 exspectatief behandeld genezen.

21 „ „ gestorven.

5 met nephrectomie „ genezen.

2 * „ „ gestorven.

Hieruit blijkt, dat bij intraperitoneale bloeding de operatie absoluut noodig is maar de diagnose is daarop zeer moeilijk te stellen.

In 10 uur sterven deze menschen bijna allen.

Verettering van 't haematoom kan gemakkelijk voorkomen, 't colon ligt er dicht bij en is reflectorisch verlamd. Andere gevaren zijn de langzame bloeding, die aanhoudt, verder nephritis en cystitis.

Ook een recidiveerende bloeding is volgens de statistiek ge-

O O O

vaarlijk. Dat recidief is eigenlijk altijd 't gevolg van infectie, 't is als bij een wond de secundaire nabloeding. Stijgt dan de temperatuur zoo opereere men spoedig.

De temperatuur van den derden hierboven besproken patiënt bleef normaal en daarom opereerden we hem niet. Hij moet echter goed geobserveerd worden en zijn urine ook bacteriologisch worden onderzocht.

Sluiten