Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een medicus meende, dat de nier weer los was; Dr. Peter ontkende dit. Hij voelde evenals ik een tumor op de hoogte van de spina anterior superior en 't scheen mij toe, dat ik daarboven de vastgelegde nier voelde. Bij opblazing in 't colon verdween de tumor geheel.

Was 't dus een niertumor? Geleerd door 't vorige geval, hechtte ik minder waarde aan dit symptoom en bij de operatie bleek 't een tuberculeuse tumor van 't coecum. Later bleek, dat ook nu en dan diarrhee was voorafgegaan Op 't peritoneum, in de buurt van 't coecum vooral, was een uitzaaiing van tubercels.

Ik nam 't coecum weg en hechtte met zijdelingsche anastomose 't ileum aan 't colon na beiden gesloten te hebben.

Eigenaardig was, dat de patiënt geen stenose verschijnselen had getoond ofschoon 't coecum zoo nauw was, dat een korentang er met moeite doorging.

Een anderen patiënt zag ik met ileus. De aard van dezen ileus was niet vast te stellen. Bij de opening der buikholte kwam er een massa gal uit. Daarop maakte ik een incisie in de buurt der galblaas, deze was waarschijnlijk geperforeerd geweest maar was weer gesloten, er was een menigte galsteenen in de galblaas, die vrij groot was. Misschien heeft in dit geval de hooge spanning in de galblaas tot de perforatie geleid. Toch was er geen trauma voorafgegaan. Er was ook geen ulceratie in de galblaas te vinden.

Uiterst zeldzaam is dat in dit geval, niettegenstaande de galblaas gevuld was met steenen, geen spoor van infectie optrad.

Bij nog een anderen patiënt zag ik ook perforatie maar er waren geen steenen in de galblaas. Er trad geen infectie op.

Kort geleden behandelde ik een patiënt die koliek-pijnen had, welke nu eens voor galsteen-kolieken' imponeerden, dan weer schenen uit te gaan van den appendix. In 't laatste geval was 't Mc. Burneysche punt ook drukgevoelig, terwijl dit niet pijnlijk was, wanneer de leverstreek pijnlijk was. Icterus ging nooit

Sluiten