Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paard gaat, verloopt snel doodelijk. Deze man stierf 20 uur na de enting. Ook in zijn miltbloed en in de levercapillairen (blijkens histologisch praeparaat) werden miltvnurbacillen gevonden en gedemonstreerd.

Wat de aetiologie betreft, dient te worden opgemerkt, dat de man borstelmaker was.

Tendeloo.

Carcinoma oesophagi met perioesophacjeaal absces.

Een vrouw had maanden lang geklaagd over dysphagie. Plotseling verdween deze, nadat zij groote hoeveelheden stinkenden etter had opgehoest. Eenige dagen daarna stierf zij. Bij de obductie werd gevonden: carcinoma oesophagi, een perioesophageale abscesholte, zoo groot als een sinaasappel, die in verbinding stond met een grooten bronchus van de rechter onderkwab. In de omgeving daarvan etterige ontstekingshaarden in de long en bronchitis.

Tendeloo.

Endothelioma peritonei diffusum.

Bij eene vrouw waren bijna alle buikorganen onderling vast bevestigd, alleen de nieren en retroperitoneale lymphklieren lagen zonder ongewone bevestiging. Het weivlies van die organen was belangrijk verdikt, en wel vrij gelijkmatig, en wit van kleur hier en daar met een geelachtig tintje. Bij de autopsie werd de diagnose endothelioma peritonei diffusum gesteld, die later door het mikroskopische onderzoek werd bevestigd. In de retroperitoneale lymphklieren werden metastasen gevonden. De buikinhoud werd in zijn geheel uit de buikholte verwijderd. Het uitgangspunt der nieuwvorming kon niet worden ontdekt. Merkwaardig was, dat de defaecatie tot den dood toe van zelf geregeld plaats vond.

Elders zal dit geval uitvoeriger worden medegedeeld.

Sluiten