Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

von Ziegenweidt.

Syringomyelie (Maladie de Morvan.)

H. V. is 41 jaar oud, gehuwd en vader van 6 kinderen; 4 zijner kinderen zijn gestorven, waarvan 2 kort na de geboorte, 1 aan niertuberculose en een aan klierziekte. De vader van patiënt zou aan nerveuse hartkloppingen geleden hebben. Het lijden van dezen patiënt loopt reeds over eenige jaren. Yoor 6 jaar werden er reeds trophische stoornissen waargenomen; de linkerhand zwol op, werd rood en moest geopereerd worden. Hoewel geen narcotica gebruikt werden, deed de operatie geen pijn. Later moest een blaar aan de linkerhand, die was gaan etteren, geincideerd worden; ook dit deed hem geen pijn.

\ ele litteekens aan de linkerhand zijn nu nog waar te nemenT ten deele zijn deze afkomstig van verbrandingen, waarvan hij niet de minste pijn gevoeld heeft. Op den linkerarm bevinden zich nu een tal roode vlekken.

De atrophie van de handspieren is zeer sterk uitgesproken voornamelijk van de thenar en hypothenarspieren en de interphalangeaalspieren; doch ook duidelijk aan de spieren van de onderarm waar te nemen.

Beweging. Opponeeren van den duim is onmogelijk, spreiden der vingers bijna niet. De beweging van den onderarm geschiedt links met veel minder kracht dan rechts. Ook de bovenarmspieren schijnen mij toe niet zoo sterk te zijn als die van van de rechterzijde.

De paralyse der spieren heeft zich uitgebreid voornamelijk in die, welke geinnerveerd worden van uit het onderste deel van den plexus brachialis en die men gewoonlijk noemt naar haar, die deze plexusverlamming het eerst beschreef: de Klumpke'sche paralyse.

Sensibiliteit. Pijn en warmtezin zijn aan den linkerarm opgeheven ; deze anaesthesie breidt zich uit over borst en rug tot on-

Sluiten