Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

Openbare onderwijzers mogen geen agent van een levensverzekering- ^

Voor^ïrtiraliere^ cursussen ten behoeve van Inlanders geen gebruik

te maken van Europeesche schoolgebouwen ...

Uit besluiten betreffende het verleenen van binnenlandsch verlof aan onderw^zers extract te verleenen aan de Inspecteurs van het lager ^

VergSng 'a^n de ' inspecteurs'^an het' 'lager'ónderwijs 'tot het ver-

^^"srsassrwfc * — ™

schoolbedienden • ■ • ■ • • • ' j ' °' 07a

"Wering van de school van aan lepra lijdende kinderen. "

Gebruik van sapo-carbol ter ontsmetting van privaten by de openbaie ^

scholen

I. PARTICULIERE SCHOLEN.

Toezicht op het door Europeanen aan Inlanders te geven particulier ^

SiTteidfeering' 'van' 'scholen en personen voor de opleiding van onder- ^

wijzers 285

^ï'ageiilüs^^oTer11 te°leggen bij verzoeken om toekenning van subsidie ^

voor fröbelscholen • oqi

Subsidieering van Europeesche lagere scholen

Sluiten