Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X

Blz.

Circ. Dir.'O.E.N. 31 - 7-1890 n°. 7358. Bijbl. n°. 4533. j Namiddagscholen. 237

Gouv. besl. 20—12 — 1890 n°. 8. ■ » 4639. Regl. Normaalscholen te Batavia en Soerabaja. 155

Ord. 20— 8—1891. sub 1=: Stbl. 1891 n°. 190. i Vrijstelling schutterlijken dienst leorlingen Normaal- 171

school Soerabaja.

. > > . sub 2«. » Idem Inspecteurs Eur. lag. onderwijs. 235

Gouv. besl. 12— 1—1892 n°. 9. Bijbl. n°. 4723. Wijziging Regl. Normaalscholen Batavia en Soerabaja. 156

Ord. 10 - 9—1894. Stbl. 1894 n°. 192. Eur. onder wij sregl. 1

Gouv. besl. 10 — 9—1894 n°. 8. ... 193. Toepasselijkverklaring Eur. onderwijsregl. op Mil. 250

Pupillenschool.

. . . . . 10. > ■ 194. Programma's akten-examens. 44

. . . » . . 11. . . 195. Intrekking bezoldiging kweekelingen. 183

Besl. Dir. O. E. N. 1—10-1894 n". 9457. Bijbl. n°. 4989. Eur. schoolinstructie. 56

Gouv. besl. 19—11 — 1894 n°. 63. Stbl. 1894 n°. 243. Geen reiskosten aan geslaagden in examens vrije- 179

en ordeoefeningen en nuttige handwerken voor meisjes.

5— 4—1895 n°. 30. • 1895 n°. 69. Openhouden betr. Insp. Eur. lag. ond. bij verlof naar 238

Europa.

19— 5—1895 n°. 19. Bjjbl. n°. 5114. Wijziging Regl. Normaalscholen Batavia en Soerabaja. 160

Circ.Dir.O.E.N. 5— 6—1895 n°. 4820. * ■ 4990. Geen gratificatiën aan kweekelingen. 190

Gouv. besl. 29—12—1895 n°. 4. Stbl. 1895 n°. 297. Wijziging regeling klassen en bezoldigingen onder- 182, 183

wijzers.

Circ. Dir. O.E.N. 17— 7—1896 n°. 7459 Bijbl n°. 5137. Kleinambtenaarsexamen gedurende de vacanties. 239

Miss.Dir.O.E.N. 18- 9-1896 n°. 9747 - Idem. 239

Circ. Dir. O.E.N. 27—12—1898 n°. 21306- — Verklaringen schoolhoofden betreffende tot Pup. 239

school Gombong toe te laten leerlingen.

Gouv. besl. 1— 8—1899 n°. 34. Stbl. 1899 n°. 226. Wijziging programma examen nuttige handwerken 48

voor meisjes.

» 25— 1 — 1900 n°. 31. ■ 1900 n°. 48. Bezoldiging schoolbediende Padang. 26

12— 5 — 1900 n°. 1. — .Vacantieregeling Normaalschool Soerabaja. 157

Besl. Dir. O. E. N. 22— 5-1900 n°. 6952a. Bijbl. n°. 5781. Wijziging Eur. schoolinstructie. 57, 58, 67,

68, 72.

Circ. Dir. O. E. N. 22 — 5—1900 n°. 69525. — Het besteden der gelden toegestaan voor school- 209

bibliotheken.

Gouv. besl. 26— 7 — 1900 n°. 10. Bijbl. nc. 5508. Toelating asp. Inl. artsen tot Eur. scholen. 240

Miss le Gouv Secr. 13— 9—1900 n°. 2393. — Vacantievrijheid onderwijzers in Riouw en Onderh. 235

Circ. Dir. O. E. N. 18 — 9—1900 n°. 12244. — Aanhouden van leerlingen in de school. 245

Ord. 19 — 10—1900.' Stbl. 1900 n°. 277. Wijziging Eur. onderwijsregl. 12

Blz.

Gouv. besl. 12— 1 — 1901 n°. 18. Stbl. 1901 n°. 41. Bezoldiging schoolbediende Sawahloentó. I 26

Besl. Dir. O. E.N. 28 — 3—1901 n°. 3936a. Bijbl. n°. 5782. Wijziging Eur. schoolinstructie. 63, 66, 67,

71, 72, 73, 74

Gouv. besl- 13— ó—1901 n°. 25. Stbl. 1901 n°. 234. Toelagen aan onderwijzers Mil. Pupillenschool. 250

Besl. Dir. O. E. N. 3— 8—1901 n°.9636. Bjjbl. n°. 5819. Wijziging Eur. schoolinstructie. 69

Circ. Dir. O. E. N. 15—10—1901 n°. 12815a. — Vacantievrijheid der onderwijzers. 236

Ord. 4— 1 — 1902. Stbl. 1902 n°. 5. Wijziging Eur. onderwijsregl. 8

Gouv. besl. 13— 1—1902 n°. 8. ■ ■ * 38. Bezoldiging schoolbediende Padangpandjang. 26

Besl. Dir. O. E. N. 8— 2 — 1902 n J. 2203 Bijbl. n°. 5819. Wijziging Enr. schoolinstructie. 58, 61, 66

Gouv. besl. 4— 3 — 1902 n°. 12 ■ • 5697. Regl. Normaalcursus Batavia. 172

Kofi. besl. 13— 3 — 1902 n". 35. Stbl. 1902 n°. 212. Wijziging uitzendingsvoorwaarden hulponder wij ze- 186

ressen.

Circ. Dir. O. E. N. 13— 3—1902 n°. 4464. — Aanhouden van leerlingen in de school. 245

■ ' ■ 3— 5 — 1902 n°. 8772. — Verklaringen en emolumentenstaat betreffende 71

aandeel in de schoolgelden niet meer in te dienen aan het Civ. fonds.

» 1-5— 5 —1902 n°. 9578. — Beschikbaarstelling schoolbibliotheken voor niet-leer-. 246

lingen der scholen.

Besl. Dir. O. E. N. 19— 7 —1902 n°. 13543. — Vacantieregeling te Amboina. 40

Miss. Dir. O. E. N. 2— 9 —1902 n°. 16026. — Staat van candidaten voor examens lag ond. en 21

opgaaf gestorte examengelden aan Insp. Financiën te zenden.

* 16029. — Opgaaf schoolgelden Normaalscholen te zenden aan 171

Insp. Financiën.

Orc*- 7— 9—1902. Stbl. 1902 n". 341. „Regl. op het Eur. lag. ond." kan aangehaald onder 1

„Eur. onderwijsregl.

Gouv. besl. 7— 9—1902 n°. 13. ... 342. „Regl. op de openb. lag. scholen voor Europeanen" 24

kan aangehaald onder „Eur. schoolregl".

Besl. Dir. O. E.N. 17— 9—1902 n°. 16782. Bijbl. nc. 5819. Wijziging Eur. schoolinstructie. 73 74

' » 18 — 9—1902 n". 16841. — Vacantieregeling te Saparoea. 41

■ ■ 26 — 9—1902 nJ. 17265. Bijbl. n°. 5819. „Instructie omtrent de verplichtingen enz." kan 56

aangehaald onder „Eur. schoolinstructie".

Gouv. besl. 31— 1 — 1903 n". 2. ■ ■ 5879. Subsidieering scholen en personen voor opleiding 282

onderwijzers.

Besl. Dir. O. E. N. 10— 3—1903 n°. 3921. » » 5819. Wijziging Eur. schoolinstructie. 73

I

XI

Sluiten