Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. REGLEMENTEN.

REGLEMENT OP HET EUROPEESCH LAGER ONDERWIJS (!).

Vastgesteld bij Ord. 10 September 1894 (Stbl. 1894 ff 192) gewijzigd bij Ord. 19 Oetober 1900 (Stbl. 1900 ff 277) Ord 4 Januari 1902 (Stbl. 1902 ff 5), Ord. 5 Maart 1905 (Stbl 1905 ff 179), Ord. 30 Juli 1905 (Stbl. 1905 ff 405), Ord. 18 Juli 1906 (Stbl. 1906 ff 341), Ord. 10 Juni 1909 ( Stbl. 1909 ff 319).

TITEL I.

Algemeen e Bepalingen.

Artikel 1.

(1) Onder lager onderwijs begrijpt dit reglement het onderwijs

a. het lezen;

i. het schrijven;

c. het rekenen;

d. de beginselen der Nederlandsche taal;

die der geschiedenis van Nederland en Nederlandse hI n d i ë;

/. die der aardrijkskunde;

g. die van de kennis der natuur;

h. het zingen;

i. de eerste oefeningen van het handteekenen;

j. de vrije en orde-oefeningen der gymnastiek;

k. de nuttige handwerken voor meisjes.

(2) Aan lagere scholen kan bovendien meer uitgebreid lager onderwijs gegeven worden, namelijk in:

l. de beginselen der Fransche taal;

m. die der Engelsche taal;

H Ingevolge § II der Ord. 7 September 1902 (Stbl 1902 n°

0nder ™

Voorschriften eur. onderwijs. * j

Sluiten