Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 3. Van de schoolgelden. 25. Grondbeginselen van heffing.

TITEL III.

Van het particulier onderwijs.

9fi Eischen om dat te geven. .

27 Eedenen tot intrekking van de bevoegdheid tot net geven van

onderwijs.

28. Afkeuring van lokalen.

29. Eischen aan het hoofd der school gesteld.

30. Strafbepalingen.

TITEL IV.

Van de akten van bekwaamheid tot het geven van onderwijs.

31. Beginsel van examenaflegging.

32. Onderscheiding der akten.

33. Eisch voor het verkrijgen der akte, vermeld m art. 32 onder a.

34. Het examen voor deze akte.

35. Het examen voor hoofdonderwijzer.

:16. Het examen voor huisonderwijzer. _

37. Het examen voor huis- en schoolonderwijs m afzonderlijke vakken.

38 Betaling voor het afleggen van examens.

39^ Gelegenheid tot het afleggen van examens.

40. Aanmelding van adspiranten en vaststelling van den omvang

der examens.

TITEL V.

Van het toezicht op het lager onderwijs.

41. Aan wien het is opgedragen.

42. Instelling van schoolcommissiën.

43. Wijze van samenstelling.

44. Benoeming van leden en secretaris.

45. Van de correspondentie der schoolcommissiën.

46. Wie bevoegd zijn proces-verbaal op te maken.

47. Toegang tot de scholen door de autoriteiten.

48. Werkkring der schoolcommissiën.

49. Werkkring der inspecteurs.

50. Jaarverslag.

Sluiten