Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EUROPEESCH SCHOOLREGLEMENT.

Opnieuw afgekondigd bij Gouv. besl. 3 April 1908 ff 35 (Stbl. 1908 ff 312), gewijzigd bij Gouv. besln. 18 Februari 1909 ff 55 (Stbl. 1909 ff 153), 13 Juli 1909 ff 38 (Stbl. 1909 ff 370) en 25 October 1909 ff 2 (Stbl. 1909 ff 508).

Gouv. besl. 3 April 1908 ff 35 (Stbl. 1908 ff 312).

Gelezen enz.;

Is goedgevonden en verstaan:

Den tekst van het „Reglement op de openbare lagere scholen voor Europeanen in Nederlandsch-Indië", vastgesteld bij artikel 1 van hefc besluit van 10 September 1894 ff 8 (Staatsblad ff 193), ingevolge artikel 2 van het besluit van 7 September 1902 ff 13 (Staatsblad ff 342) thans geheeten „Beglement op de openbare Europeesche lagere scholen" (*), gewijzigd of aangevuld bij de besluiten van 8 Juni 1898 ff 41 (Staatsblad ff 18G), 9 Mei en 20 October 1900 nos. 15 en 18 (Staatsblad nos. 147 en 279), 13 Augustus 1901 ff 31 (Staatsblad ff 295), 4 Januari 1902 ff 22 (Staatsblad ff 6), 14 Ocober 1903 ff 10 (Staatsblad ff 353), 21 Januari, 8 en 8 September 1904 nos. 8, 18 en 19 (Staatsblad nos. 94, 360 en 361), 26 Maart, 24 Mei, 6 Juli en 26 November 1905 nos. 24, 20, 23 en 10 (Staatsblad nos. 225, 315, 373 en 579), 28 Juni en 11 September 1906 nos. 24 en 39 (Staatsblad nos. 306 en 406), 28 Maart en 6 September 1907 nos. 16 en 19 (Staatsblad nos. 203 en 382) en 12 Januari 1908 ff 19 (Staatsblad ff 38), algemeen bekend te maken door bijvoeging van dien gewijzigden of aangevulden tekst in zijn geheel, bij dit besluit.

Afschrift enz.

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië:

De wd Algemeene Secretaris, v. d. HOUVEN VAN OORDT.

Uitgegeven den achttienden April 1908.

De wd Algemeene Secretaris,

v. d. HOUVEN VAN OORDT.

O Dit reglement kan ingevolge art. 2, sub b, van Gouv. besl. 7 September 1902 n°. 13 (Stbl. 1902 n°. 342) aangehaald worden onder den naam van „Europeesch schoolreglement".

Sluiten