Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art.

8. Godsdienstonderwijs.

9. Dagen, waarop de scholen gesloten mogen worden.

10. Yacantiën.

11. Gelden voor schoolbibliotheken.

12. Verbod tot verandering van de bestemming der schoollokalen.

TITEL 2.

Over de toelating der leerlingen en de schooltucht.

13. Leeftijd der leerlingen.

14. Toelating van kinderen van Inlanders.

15. Wat ook onder kinderen van Europeanen te verstaan is.

16. Toelating van kinderen van Afrikanen.

17. Straffen.

18. Verbod tot het verlaten der school.

19. Rapporten over de leerlingen.

TITEL 3.

Over de schoolgelden en de verstrekking van leermiddelen.

20. Betaling of kosteloos onderwijs.

21. Grondslag van schoolgeldheffing.

22. Het schoolgeld.

23. Kosteloos onderwijs.

24. Bepaling van het schoolgeld door den voorzitter der schoolcommissie.

25. Schoolgeldheffing op eerste scholen.

26. Inning van het schoolgeld.

2 i. \\ anneer het schoolgeld niet, of niet ten volle, verschuldigd is.

28. Rekenplichtigheid van het hoofd der school.

29. Verstrekking van en betaling voor schrijf- en teekenbehoeften en leermiddelen.

30. En van benoodigdheden voor het onderwijs in de handwerken,

31. Geene vergoeding voor niet-betalende leerlingen, die niet talschool komen.

32. Verplichting tot betaling van het schoolgeld en de verstrekte schoolbehoeften.

TITEL 4.

Slotbepalingen.

33. Van de inspecteurs.

Sluiten