Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34. Gedrukten en indemniteit voor schooladministratie.

35. Het Jaarverslag.

36. Schoolinstructie en verstrekking van gedrukten.

37. Overgangsbepalingen voor de schoolgeldheffing.

Afzonderlijke vacantieregelingen.

1. Scholen in Bantam, Batavia en de

Preanger-Regentschappen.

Besl. Dir. O. E. N. 18 Februari 1909 11! 2463.

Gelet enz.;

Heeft besloten:

Krachtens artikel 10, tweede lid, van het Europeesch Schoolreglement (Staatsblad 1908 II" 312) en § IV van het Gouvernementsbesluit van 1 Mei 1908 ff 23 (Staatsblad IT-' 348) te bepalen dat voor de openbare Europeesche lagere scholen in de residentiën Bantem, Batavia en Preanger-Regentschappen, en voor de HollandschChineesche school te Batavia de groote vacantie van drie weken in 1909 zal worden gehouden in dier voege, dat de lessen worden hervat op den voorlaatsten Maandag in Juni.

Afschrift enz.

2. Scholen te Semarang.

Besl. Dir. O. E. N. 23 Mei 1905 W 8600.

Herlezen enz.;

Gelezen enz.;

Gelet enz.;

Heeft besloten:

Krachtens artikel 10, alinea 2, van het Europeesch schoolreglement (Staatsblad 1894 W 193 en 1904 W 360), met intrekking van het dezerziidsch besluit van 11 Aprü 1902 W 6302, vast te stellen de volgende regeling der vacantiën bij de openbare Europeesche lagere

scholen te Semarang:

Er zijn jaarlijks drie vacantiën, te weten:

a. de groote vacatie: drie weken, in dier voege dat de lessen worden hervat op den voorlaatsten Maandag in de maand Juni;

Sluiten