Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Krachtens artikel 10, alinea 2, van het Europeesch Schoolreglement (Staatsblad 1894 Ils 193) en met afwijking van het dezerzijdsch besluit fan

a. 28 November 1896 li5 12575,

& (enz.),

voorloopig bij wijze van tijdelijken maatregel, vast te stellen de volgende regeling der vacantiën bij de

a. openbare lagere scholen voor Europeanen te Amboina:

i (enz.):

Er zijn jaarlijks vier vacantiën, te weten:

1°. eene Paaschvacantie van tien dagen, aanvangende met Goeden Vrijdag;

2°. eene vacantie van zes dagen in dier voege, dat de lessen hervat

worden op den eersten Maandag in de maand Juli;

3°. eene vacantie van elf dagen in de maand October, in dier voege, dat de lessen hervat worden op den derden Maandag in die maand; 4°. eene Kerstvacantie van veertien dagen, ingaande den 22sten December.

Afschrift enz.

7. School teSaparoea.

Besl. Dir. O. E. N. 18 September 1902 11? 16841.

Nader gelezen enz.;

Gelezen enz.;

Gelet enz.;

Nog gelet enz.;

Heeft besloten:

Krachtens artikel 10, alinea 2, van het Europeesch Schoolreglement (Staatsblad 1894 ïl? 193) en met afwijking van het dezerzijdsch besluit van 28 November 1896 Il! 12575, voorloopig bij wijze van tijdelijken maatregel, vast te stellen de volgende regeling der vacantiën bij de openbare Europeesche lagere school te Saparoea (Amboina) :

Er zijn jaarlijks vier vacantiën, te weten:

1°. eene Paaschvacantie van tien dagen, aanvangende met Goeden Vrijdag;

2°. eene vacantie van drie dagen, in dier voege, dat de lessen hervat

worden op den eersten Maandag in de maand Juli;

3°. eene vacantie van elf dagen in de maand October, in dier voege, dat de lessen hervat worden op den derden Maandag in die maand; 4°. eene Kerstvacantie van zeventien dagen, ingaande den 24sten December.

Afschrift enz.

Sluiten