Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art.

19. Verzuimen der lessen door het ondergeschikt personeel.

20. En door het hoofd der school.

21. Staat van verzuimen.

22. Waarneming van de leiding der school.

23. Behandeling van klachten.

24. En van voorstellen.

25. Wijze waarop men zich heeft te vervoegen tot den Directeur van

Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid.

TITEL 5.

Van de schooladministratie.

26. Wie daarmede heiast.

27. De registers XI t/m XV.

28. Het uitschrijven van de rekeningen der schoolgelden en school-

geldverhoogingen voor leermiddelen.

29. Storting der schoolgelden en schoolgeldverhoogingen voor leer¬

middelen.

30. Zorg voor de schoolbehoeften. .

31. Definitie van leermiddelen, schrijf- en teekenbehoeften, inven¬

tarisartikelen, schoolmeubilair.

32. Wijze waarop ze worden verkregen.

33. Wijze waarop er mede gehandeld moet worden, als ze ontvangen

zijn.

34. O).

35. Van het schoolmeubilair.

36. Staten van traktementen, huishuurindemniteiten, aandeelen in

de schoolgelden, verstrekking van leermiddelen.

37. Catalogus van leermiddelen, schoolbibliotheken, inventaris.

38. Verantwoording der schoolgelden en schoolgeldverhoogingen

voor leermiddelen.

39. Verantwoording der fondsen voor meubilair en schoolbibliothe¬

ken en van den schoolinventaris.

40. De jaarrekening voor de Eekenkamer.

41. De toelichting daarop.

42. Overgave en overneming van de administratie.

43. Wat dan met de artikelen voor vrouwelijke handwerken behoort

te geschieden.

43a. Jaarverslag door het hoofd der school in te dienen.

TITEL 6.

Van de schoolcommissiën en de inspecteurs.

44. De wijze, waarop het schooltoezicht wordt uitgeoefend.

(J) Dit artikel is vervallen.

Sluiten