Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEERVAKKEN. Zingen

Handwerken voor meisjes

Spreken

Lezen

Taal

Eekenen

Schrijven

Aardrijkskunde

Geschiedenis

Natuurkennis

Teekenen

Zingen

Fransch

Handwerken voor meisjes

Spreken

Lezen

Kennis van het notenschrift. Eén- en tweestemmige liedjes.

Voortzetting van het haken. Beginselen van het naaien.

VIJFDE KLASSE.

Voortzetting van het spreekonderwjjs der 4« klasse. Het weergeven in eigen woorden van verhaaltjes. Het vanbuitenleeren van eenvoudig proza en eenvoudige poëzie.

Voortgezet leesonderwijs.

Eenvoudige opstellen naar aanleiding van een behandeld verhaaltje. Het uitbreiden van gegeven punten tot een opstel. Tegenstellingen en synoniemen. Het maken van zinnen, die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ontleding en verbinding van enkelvoudige zinnen. Bepalingen. Kennis van verbuiging en vervoeging. Dictées.

Hoofdbewerkingen met groote geheele getallen. Kennis van het metriek stelsel. Gewone en tiendeelige breuken. Het berekenen van oppervlakken. Schriftelijk oplossen van vraagstukken. Hoofdrekenen.

Voortgezette schrijfoefeningen.

Indië en een overzicht van Nederland. Kaartteekenen.

Tafereelen uit de geschiedenis van Indië en Nederland.

Behandeling van enkele planten en dieren.

Voortzetting van het geleerde in de 4= klasse. Het maken van projecties en doorsneden van rechtlijnige lichamen.

Voortzetting van het voorgaande.

Eerste beginselen.

Merken op linnen. Voortzetting van het naaien.

ZESDE KLASSE.

Voortzetting en uitbreiding van het geleerde. Voortgezet leesonderwijs.

Sluiten