Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage II. Art. 5, al. 1.

Openbare lagere school te Schooljaar 19 /19

Rapport over , leerling der klasse

Vorderingen in: Verzuimen

; b-B Handteekening Handteekening

. g . , g g . of paraaf van of paraaf van

MAANDEN. ^ "S «>„;.§ ® het hoofd del' ouders of

§ * d S 4 :E* a-a 9-3 S S 3 > Ö gij Ög school. voogden.

£ -ö § M 5 ]s I I ® § ga §?-2 fl®

Q,®®®oa3®i? ®!-.öi-ca ®g 8 K

02 Zi J B IB <i O £ H ^ H >.3 ^ O

Juli 19

Augustus

September

October

November

December

Januari 19

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Is bevorderd tot de klasse

Beteekenis der cijfers. '10. uitmuntend. 5. even voldoende.

9. zeer goed. 4. onvoldoende.

8. goed. 3. gering.

7. ruim voldoende. 2. slecht. 6. voldoende. 1. zeer slecht.

86

Sluiten