Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo gij slechts voogd zijt over genoemde kinderen, hoeveel 's maands beloopt dan het inkomen van elk dier kinderen?

Yoor de opgave: (handteekening van belanghebbende).

Het Hoofd der openbare. .

lagere school

te

NB. Belanghebbende wordt uitgenoodigd om, wanneer het inkomen in deze aangifte vermeld, in den loop van het schooljaar /Juni—Mei \

(—, . ) door welke oorzaken ook vermindert of vermeerdert of \ Juli—Juni /

wanneer een der in de aangifte vermelde kinderen een andere Gouvernements lagere school verlaat, zonder overgang naar eene andere,, daarvan aan mij mededeeling te doen, opdat het noodige kunne worden verricht voor verlaging of verhooging van het schoolgeld.

(In geval van eerste toelating op eene school een bewijs van vaccinatie over te leggen).

Sluiten