Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage Villa. Art. 17a, al. 1.

STAAT van de scholen, bezocht door (aj geboren den (b) te (<)

Naam en plaats No. Datum Datum verrokken Redenen Handteekening

der van het van van van Opmerkingen. van het

school. register, toelating, afvoering. vertrek. hoofd der school.

N.B. In de kolom „Opmerkingen" in te vullen in welke klasse en in welke categorie van betaling (als hoeveelste kind) de leerling geplaatst was, of er ook achterstand in de betaling der schoolgelden is en welke boeken, door hem gebruikt in de klasse, waarin hij het laatst geplaatst was, hij bij het verlaten der school bezat. (Het laatste kan geschieden door opgaaf der catalogusnummers).

(a) Naam en voornamen van den leerling.

(b) Datum van geboorte.

(c) Plaats id. id.

92

Sluiten