Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage XVIIIa. Art. 32, al. 3.

AANVRAAG van gelden ten behoeve van de bibliotheek van en het aanschaffen van aanschouwingsartikelen voor de openbare lagere school te voor het jaar 19

ONDERHOUD der bibliotheek.

Aantal leerlingen in de hoogste 5 klassen = X f 0,15 =... f

UITBREIDING der bibliotheek n

(*) AANSCHOUWINGSARTIKELEN „

Totaal f |

den 19

De Inspecteur van het lager onderwijs in de afdeeling,

UITBREIDING der bibliotheek.

O Nader te speciflceeren.

Sluiten