Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPENBARE LAGERE SCHOOL TE

ONDERWIJZEIISAANDEEL in de ontvangen schoolgelden en indemniteit voor schrijf- en teekenbehoeften

over de maand 19

124

-t , . „ Contributie

NAAM

Ontvangen Bedrag van het Bljjft te Aan-

EN Qualiteit. k

VOORNAMEN. schoolgelden. aandeel. weduwen- en omvangen. merkingen.

weezenfonds.

a. Indemniteit voor schrijf- en teekenbehoeften van gratis of in de 6' of 7e categorie van betaling aangeslagen leerlingen, in de hoogste vijf klassen (met uitzondering van die onder b vermeld), a f 0.20 Volgens den &. Indemniteit voor gratis of in de 6» of 7' categorie van betaling staat houdende aangeslagen leerlingen, die onderwijs m één of meer vreemde

de verantwoor- talen ontvangen ' n „ 0.25

ding der school- Cm Indemniteit voor benoodigdheden bij het onderwijs in handwerken gelden. van gratis of in de 6" of 7" categorie van betaling aangeslagen leerlingen „ „ 0.15

Totaal f

De aantallen leerlingen, waarvoor de indemniteit in rekening is gebracht den 19

voor zooveel mogelijk, geverifieerd met de leerlingenstaten. Afgegeven voor

Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, ^er sch00i

De

Sluiten