Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage XXY(1). Art. 38, al. 1.

Openbare Lagere jjschool te

VERANTWOORDING VAN SCHOOLGELDEN EN SCHOOLGELD VERHOOGINGEN OVER HET EERSTE SCHOOLJAARKWARTAAL.

VERANTWOORDING VAN SCHOOLGELDEN EN SCHOOLGELD

Schooljaar 19 /19

| | -l= |

School- School- I I School-

School- geld School- caIh I „ School- geld

Ontvangsten. ë gela I OVERS TORTIN GEN. ë

geld. verhoo- geld. verhoo- I geld. verhooging. ging. ^ ging.

19.

Het hoofd der school,

N.B. Aan den voet van deze verantwoording voor zooveel noodig aanteekening met vermelding van den duur daarvan.

Bij scholen, waarvan het schooljaar begint in Juli valt het eerste schooljaar Juni aanvangt zijn de schooljaarkwartalen Juni—Augustus, September—November,,

te houden van de in artikel 27, alinea 2 van het schoolreglement bedoelde sluiting

kwartaal samen met het derde kwartaal van het* kalender jaar, waar de school'in December—Februari en Maart—Mei.

(') Een uitgewerkt model hiervan is hierachter te vinden.

Sluiten