Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Comptabiliteit N°. 20.

Residentie

Kantoor te

JAARRE KENING

VAN !

HET HOOFD DER OPENBARE i LAGERE SCHOOL TE

over het jaar 19

N°. of Lett. van het Ontvangen schoolgelden en Bedrag

middel bij de raming der schoolgeldverhoogen, der Stortingen in .slands kas en terugbetalingen (per maand).

middelen aangewezen. voor leermiddelen. ontvangsten.

Betrekkelijk het schooljaar 19... Schoolgeld. TERUGBETALINGEN. en ^hoolgeldver-

Aan achterstand van hooging.

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

• > i September

1 ' October

November

December

OVERSTORTIN GEN.

:I Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Octobér

November

December ^

Totaal.... f Totaal.... f

"

den 19...

Het Hoofd der school,

Dienstjaar 19

Sluiten