Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rubriek Aanwijzing

der der

rekening -vordering.

Verschijndag of tijdvak.

[T

Vorderbaar bedrag.

Achterstallig op ultimo December 19

Vorderbaar geworden in 19 .

Totaal.

Aanzuivering.

Ontvangen. Dagteekening. Bedrag.

Vernietigd of afgeschreven.

Totaal.

Achterstand op ultimo December 19

Aanmerkingen.

Schoolgelden Schoolgeld en school-

van de Gouver- geldverhoogingen voor I

nements lagere leermiddelen van de I

scholen. lagere school te

a. Schoolgeld.

b. Schoolgeldverhoo-

gingen. I

f I *

. _ | li " ,

" ., \ <. ji ^ .'...r~ :' ■ » - ^ ,-t

.

Totaal........ f f f 1 f /" | /• f j

den Januari 19.

Het hoofd der school,

Sluiten