Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage XXIX5. Art. 42, al. 1.

PROCES-VERBAAL

aantoonende de bij de opname der leermiddelen bij de openbare lagere school te op den

geconstateerde meerder- en minderheden onder ultimo van het vorige jaar en het geldswaardig bedrag ervan.

De ondergeteekenden (1)

door in commissie gesteld

voor bovenbedoelde opname, welke heeft plaats gehad in voldoening aan artikle 22, sub c, van Staatsblad 1866 H! 151, verklaren te hebben bevonden als volgt:

(*) In te vullen namen en kwaliteiten.

Sluiten