Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rekenen.

Ie Studiejaar: Beginselen der algemeene rekenkunde. Bewerkingen in de rekenkunde. Deelbaarheid. Vraagstukken.

He „ '■ Verhoudingen. Vierkantsworteltrekking. Vraagstukken.

HIe „ : Derdemachtsworteltrekking. Reeksen. Vraagstukken. Herhaling.

Staatkundige Aardrijkskunde.

Ie Studiejaar: Beschouwing van verschillende kaarten (graadnetten, schaal, aardrijkskundige maten, voorstelling van het relief, enz.). Behandeling, met het oog op de eischen der Indische lagere school, van Europa en van Nederland.

II'' „ : De andere werelddeelen en de Nederlandsche bezittingen en koloniën. Literatuur der aardrijkskunde van Insulinde. Bespreking der voor de Indische lagere school bestemde aardrijkskundige boeken e. a. leermiddelen. Bij Afrika of Australië wordt, zoo de tijd het toelaat, de ontdekkingsgeschiedenis kort behandeld.

Wiskundige Aardrijkskunde.

IIe Studiejaar: Plaatsbepaling aan het uitspansel; dagelijksche beweging des hemels; vorm en grootte der aarde; plaatsbepaling op aarde; de voornaamste kaartprojecties; aswenteling der aarde; plaatsbepaling aan den sterrenhemel; jaarlijksche beweging der aarde; tijdrekenkunde; de maan; verduisteringen; eb en vloed; de planeten; ons zonnestelsel.

IHe „ : Herhaling. Oplossing van vraagstukken met de globe.

Natuurkundige Aardrijkskunde.

IIIe Studiejaar: De ontwikkelingsgeschiedenis der aarde. Horizontale en verticale vorm van het land. Het op de aarde gevallen water. Oorzaken van de vormverandering der aardoppervlakte. De zee. De lucht. Planten, dieren en menschen.

Geschiedenis.

Ie Studiejaar: Behandeling van belangrijke tijdperken uit de

VOORSCHRIFTEN EUR. ONDERWIJS. 11

Sluiten