Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baar kan gemaakt worden aan de verstandelijke en zedelijke vorming der leerlingen. Zielkunde.

IIle Studiejaar: Algemeene methodeleer. Bijzondere methodeleer van alle vakken bij het lager onderwijs. Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs, in en buiten ons vaderland. Punt A van het examen voor de hoofdakte.

Handteekenen.

A. Practisch Teekenen.

le Studiejaar: Teekenen naar wandplaten.

^» ; Eenvoudige meetkunstige lichamen, voor zoover die optreden als grondvormen van de in het dagelijksch leven meest voorkomende voorwerpen, zooals trapje stoel, emmer, enz. '

» ■ Eenvoudige voorwerpen en groepen daarvan.

B. Theorie.

IIe Studiejaar: Eenvoudige meetkunstige constructiën. Het projecteeren van eenvoudige lichamen.

IIIe » : De beginselen der doorzichtkunde. De methodiek van het teekenonderwijs op de lagere school.

Lesrooster voor de Normaalschool te Batavia. \ astgesteld bij besl. Dir. O. E. N. 11 Augustus 1906 li5 14191.

Dagen. Uren. 1= studiejaar, j 2« studiejaar, j 3» studiejaar.

, I Opvoedkunde. Aardrj'kskunde. . —

aandag. 6-7 jEekenen. Opvoedkunde. Aardrijkskunde.

l~ï ^ai'di'«k/kunde. Eekenen. Opvoedkunde.

Dinsdaa- ' ^ i -^ardiijkskunde. Natuurkunde.

Dinsdag. . 6-, Nederlandsch. Natuurkunde. Geschiedenis.

r e Natuurkunde. Geschiedenis. Nederlandsch.

o—b Eekenen. Lett«rtnnHo

Donderdag. ; 6-7 Teekenen. Nederlandsch. Eekenen.

I 7—8 Teekenen. _

Vriidae I wf?ei^n+dSC-h' Natuurlijke Historie

vmaag. 6-/ Nat. Historie. Teekenen.

I ° ~ Teekenen.

Sluiten