Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Raaff. Puilt A van het programma van het examen, in. de paedagogie voor de akte van hoofdonderwijzer.

Scheepstra. Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs.

1 ex. der Nederlandsche wet op het lager onderwijs.

1 ex. verzameling voorschriften op het Europeesch lager onderwijs in Nederlandseh-Indië.

Natuurkunde.

Dr. Z. P. Bouman. Beknopt leerboek der natuurkunde.

Wiskundige aardrijkskunde. De Gast en Ten Have. Hemel en aarde.

Geschiedenis. Dr. G. M. de Boer. Leerboek der alge-

meene geschiedenis, 2 dln. id. Beknopt leerboek

der vaderlandsche geschiedenis.

Dr. Stavenisse de Brauw. Algemeen e geschiedenis, 2 dln.

Yos. Yan oude tijden, tot heden.

Aardrijkskunde.

Natuurlijke historie.

Schuiling. Nederland tusschen de tropen.

id. Onze aarde, lste, 2de en 3de deel.

Blink. Tegenwoordige staat van Nederland.

Ten Have. Oost en West.

Zondervan. Nederland buiten Europa.

Haak. Plantkunde.

P. H. van der Lee. Natuurkunde van. den mensch.

Teekenen.

P. J. van Ravesteijn. Handleiding bij het teekenonderwijs.

Sluiten