Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen reis- en verblijfkosten vergoed voor een examen in de vrije en orde-oefeningen der gymnastiek en in de nuttige handwerken voor meisjes.

Gouv. besl. 19 November 1894 ff 63 (Stbl. 1894 ff 243).

Gelezen enz.;

Is goedgevonden en verstaan:

Met wijziging in zoover van de besluiten van 11 November 1869 ff 1 (Staatsblad ff 94), 7 Juni 1875 ff 13 (Staatsblad ff 138) en 14 Juni 1876 ff 23 (Staatsblad ff 149), te bepalen:

I. dat geen reis- en verblijfkosten voor rekening van den Lande worden toegekend aan personen, die een voldoend examen afleggen ter verkrijging eener akte van bekwaamheid voor huis- en schoolonderwijs in geen andere vakken dan die, vermeld onder do letters j en Tc van artikel 1 van het bij de ordonnantie van 10 September 1894 (Staatsblad ff 192) vastgesteld Reglement op het Lager Onderwijs voor Europeanen in Nederlandse hI n d i ë;

II. dat aan hen, die krachtens alinea 3 van artikel 39 van dat Reglement door den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid zijn toegelaten tot het afleggen van examen op eene andere dan de naastbij gelegen plaats, waar gelegenheid daartoe is gegeven, niet meer reis- en verblijfkosten voor rekening van den Lande worden te goed gedaan, dan waarop zij aanspraak hadden kunnen maken, indien zij op de naastbij gelegen plaats het examen hadden afgelegd.

Afschrift enz.

Sluiten