Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Klasse van den cursus. !

Aantal uren 's weeks.

Vakken.

Stelkunde.

I 2 Hoofdbewerkingen met geheele en gebroken vormen.

Merkwaardige producten en quotienten. Ontbinding in factoren. G-rootste gemeene deeler. Kleinste gemeene veelvoud. Breuken. Oplossing van vraagstukken.

II 2 Machten en wortelgrootheden (behalve imaginaire wortel¬

grootheden, negatieve en gebroken exponenten). Vergelijkingen van den eersten graad met één en met twee onbekenden. Vergelijkingen van den tweeden graad met één onbekende. Oplossing van vraagstukken.

Meetkunde.

I 2 Lijnen, hoeken, driehoeken. Gelijk- en gelijkvormigheid van

driehoeken. Evenredigheid van lijnen. Gelijkvormigheid van driehoeken.

Oplossing van vraagstukken.

II 2 Berekening van den inhoud van rechtlijnige gesloten figuren.

Veelhoeken. De cirkel. In- en omgeschreven drie- en regelmatige veelhoeken.

Oplossing van vraagstukken.

Aardrijkskunde.

I V/ Nederland en zijne koloniën. Europa.

Hoofdbegrippen der wis- en beginselen der natuurkundige aardrijkskunde.

II l3/» De overige werelddeelen.

Eenvoudige handelsaardrijkskunde.

Voortzetting van de hoofdbegrippen der wis- en van de beginselen der natuurkundige aardrijkskunde.

Geschiedenis.

I 1'/, Geschiedenis van ons vaderland en, in verband daarmede,

van onze koloniën.

Algemeeno geschiedenis: hoofdpunten der middeleeuwen en der nieuwe geschiedenis tot 1713.

II V/, Voortzetting der geschiedenis van ons vaderland en van onze

koloniën.

Algemeene geschiedenis: hoofdpunten tot 1795; meer uitgebreid tot heden.

Natuurkennis.

I 1'/ De eenvoudigste natuurverschijnselen.

Eenvoudige behandeling van het menscheUjk lichaam: geraamte, spieren, zenuwstelsel, bloedsomloop, ademhaling, verteringsorganen.

Sluiten