Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die smart gering zou zijn, welke ontstond uit den last van den

de 7 V0I'steD; Want de Israëlieten hadden het ooo-tnerk de Assyriers terstond tot den kriio- aan te zetten ph

^ De'ïr e" h"° 'ee<1, d""' 8lecllts «Mialplichllg wer

schattingen ,e ZS, X» 1ÏÏS

eene matige smart, die moest strekken om hen te doen denken

ml■ SHliT" he? 'e """ ,1, den Se

~ di' ÜLTiEÏÏÏS, be,ne"ke° -»*>

II. Omdat Efraïm de altaren vermenigvuldigd heeft tot zondigen, zoo zijn hem de altaren geworden tot zondigen.

Hier valt de profeet wederom de afgoderij aan des volks neaen, en waren reeds lantr te vm-f>n ■ jg^iuuvig

3ai t Mar^Zor°hiCh

sa£>—"

hand bil hen .n God',want aller'ei onreinheid heeft de over-

Sluiten