Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK ?(!V.

1. Samaria zal woest worden, want zij is wederspannig geweest tegen haren God: zij zullen door het zwaard vallen, hunne kinderkens zullen verpletterd, en hunne zwangere vrouwen zullen opengesneden worden.

Dit is het slot van de rede; het was dus verkeerd dit vers van het vorige hoofdstuk af te scheiden; want de profeet begint hier niet aan een nieuw onderwerp, hij bevestigt slechts wat hij reeds omtrent de eindelijke verwoesting van Samaria en van geheel het koninkrijk gezegd had. Samaria zal dus vericoest worden; alsof hij zeide : „Ik heb u reeds dikwijls aangekondigd wat gij niet gelooft, dat verwoesting nabij is; weest hiervan nu overtuigd; maar indien gij het niet gelooft, zal God toch ten uitvoer brengen wat Hij besloten heeft, en wat Hii nu door mijn mond uitspreekt". Hij voegt er tevens de reden, of ooi zaak, bij : Want zij hebben liun' God weerstaan. Opdat zii nu niet zouden klagen, dat zij streng en hard behandeld werden, zegt hij, dat zij slechts de straf leden, die zij verdiend hadden. Hij vermeldt ook in bijzonderheden de soort van verwoesting, die aanstaande was : Zij zullen door het zwaard vallen, hunne kinderkens zullen verpletterd worden, en hunne zwanqere vrouwen zullen opengesneden worden, om de vrucht uit ' het lichaam weg te nemen. Door te zeggen, dat de burgers van oamana en de inwoners van het geheele land door het zwaard zullen vallen, geeft hij ongetwijfeld te kennen, dat God van die soort van straf gebruik zal maken door vijanden te zenden, die hen ter verwoesting zouden overgeven.

Nu zien wij wat in de woorden van den profeet ligt opee sloten. Hij toont ten eerste dat het gedaan was met Samaria en met geheel het rijk van Israël; daar God hen door geenerlei middel tot bekeering kon brengen, wilde Hij thans wrake doen o?er deze zoo ontzettende hardnekkigheid. Daarna toont hij, dat God dit rechtvaardiglijk zal doen, want Hij was getergd, tot toorn verwekt geworden; en eindelijk 'toont hii waarin die straf bestaan zal. Opdat zij nu niet zouden denken^ dat de Assyriërs bij geval kwamen, zegt de profeet, dat het

Sluiten