Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want het is waar (wat een heiden sprak), dat het niet lofwaardig was, nooit in Azië geweest te zijn, maar wel, zoo men zedig en ingetogen in Azië had geleefd. En komt het U ten hoogste wenschelijk voor, dit na te streven, dan wordt U den weg gemakkelijk gemaakt door het korte voorschrift van David, dat gij slechts hebt na te volgen, als hij zegt: dat Gods geboden zijne raadslieden waren. Ten minste alle raad, die van elders wordt verkregen, zal in 't niet verzinken, zoo gij niet hierin het begin der wijsheid zoekt. Ten slotte, edelste Prins, laat U gedurig voor den geest komen, wat men bij Jesaja leest van den vromen koning Hiskia. Want als de profeet zijne schitterende deugden opsomt, prijst hij dit in hem met den hoogsten lof, dat de vreeze God zijn schat zou zijn. Vaarwel doorluchtigste Prins, God beware u veilig in Zijne hoede, Hij bekleede U meer en meer met geestelijke gaven, en make U overvloedig in allerlei zegeningen.

Génève, 31 Juli 1563.

Sluiten