Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET EERSTE BOEK YAN MOZES.

GEWOONLIJK GENESIS GENAAMD.

1ste HOOFDSTUK.

1. In den beginne schiep God hemel en aarde.

2. De aarde nu was wanstaltig en ledig, en duisternis was op de oppervlakte des afgronds ; en de Geest Gods zweefde op de wateren.

3. En God zeide : Er zij licht. En er was licht.

4. En God zag het licht, dat het goed was, en God scheidde het licht van de duisternis.

5. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. En het was avond geweest en morgen, de eerste dag.

6. En God zeide: Er zij een uitspansel in 't midden der wateren en het scheide wateren en wateren.

7. En Hij maakte een uitspansel en scheidde de wateren, die onder 't uitspansel waren van die, welke daarboven waren. En het was alzoo.

8. En God noemde 't uitspansel hemel. En het was avond geweest en morgen, de tweede dag.

9. En God zeide: Laat de wateren, die onder den hemel zijn, vergaderd worden op éénen hoop, en laat het droge gezien worden. En het was alzoo.

10. En God noemde het droge aarde, maar de verzameling der wateren noemde Hij zeeën. En God zag, dat het goed was.

11. Daarna zeide God: dat de aarde uitspruitsel voortbrenge, kruid, dat zaad voortbrengt, vruchtdragend geboomte, dragende vrucht naar zijnen aard, welks zaad daarin zij op de aarde. En het was zoo,

Sluiten