Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. Zoo waren al de dagen van Seth negen honderd en twaalf jaren en hij stierf.

9. En Enos leefde negentig jaren en hij gewon Kenan.

10. En Enos leefde nadat hij Kenan gewonnen had, acht honderd en vijftien jaren en hij gewon zonen en dochteren.

11. Zoo waren al de dagen van Enos negen honderden vijf jaren en hij stierf.

12. En Kenan leefde zeventig jaren en hij gewon Mahalaleël.

13. En Kenan leefde, nadat hij Mahalaleël gewonnen had acht honderd en veertig jaren, en hij gewon zonen en dochteren.

14. Zoo waren al de dagen van Kenan negen honderd en tien jaren, en hij stierf.

15. En Mahalaleël leefde 65 jaren, en hij gewon Jered.

16. En Mahalaleël leefde nadat hij Jered gewonnen had acht honderd en dertig jaren, en hij gewon zonen en dochteren.

17. Zoo waren al de dagen van Mahalaleël acht honderd vijf en negentig jaren en hij stierf.

18. En Jered leefde honderd twee en zestig jaren, en hij gewon Henoch.

19. En Jered leefde, nadat hij Henoch gewonnen had, acht honderd jaren, en hij gewon zonen en dochteren.

20. Zoo waren al de dagen van Jered negen honderd twee en zestig jaren en hij stierf.

21. En Henoch leefde vijf en zestig jaren en hij gewon Methuselat.

22. En Henoch wandelde met God, nadat hij Methuselat gewonnen had, drie honderd jaren, en hij gewon zonen en dochteren.

23.' Zoo waren al de dagen van Henoch drie honderd vijf en zestig jaren.

24. En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.

25. En Methuselat leefde honderd- zeven en tachtig jaren en hij gewon Lamech.

26. En Methuselat leefde nadat hij Lamech gewonnen had zeven honderd twee en tachtig jaren, en hij gewon zonen en dochteren.

Sluiten