Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn bloed zal vergoten worden, omdat God den mcnsch naar Zijn beeld gemaakt heeft.

7. En gij, weest vruchtbaar en vermenigvuldigt, en plant u voort op de aarde, en vermeerdert u daarop.

8. En God zeide tot Noach en tot zijne zonen, die met hem waren, zeggende:

9. En Ik, ziet Ik richt Mijn verbond op met u en met uw zaad na u.

1U. En met alle levende ziel, die met u is, zoowel met het gevogelte als met het vee, en alle dieren der aarde met u, van allen die uit de ark gegaan zijn, met alle gedierten der aarde.

11. En Ik zal Mijn verbond met u oprichten, dat niet meer alle vleesch door de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid, en er zal geen watervloed meer zijn, om de aarde te verderven.

12. En God zeide: dit is het teeken des Verbonds, dat Ik geef tusschen Mij en u, en alle levende ziel die met u is, tot eeuwige geslachten.

13. Mijn boog zal Ik stellen in de wolk, en zij zal zijn tot een teeken des Verbonds tusschen Mij en de aarde.

14. En het zal zijn, als Ik de aarde met wolken overdek, dan zal de boog in de wolk gezien worden.

15. En Ik zal gedenken aan Mijn Verbond, dat tusschen Mij en u is, en alle levende ziel van alle vleesch, en het water zal niet meer zijn tot een vloed om alle vleesch te verderven.

16. En de boog zal zijn in de wolk, en Ik zal hem aanzien om te gedenken aan het eeuwig verbond tusschen God en alle levende ziel, van alle vleesch, dat op de aarde is.

17. En God zeide tot Noach: Dit is het teeken des Verbonds, dat Ik heb opgericht tusschen Mij en alle vleesch, dat op de aarde is.

18. De zonen Noachs, die uit de ark gegaan zijn nu waren, Sem, Charn, en Japheth, en Cham is de vader van Kanaan.

19. Deze drie waren de zonen van Noach, en van hen is de geheele aarde overspreid.

Sluiten