Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontvluchten, eerst naar de Zuidelijke Nederlandenen vervolgens naar Frankrijk; dat hij van daar met de Franschen Republikeinen onder Dumourier naar Breda trok, welke stad door dezen werd ingenomen ; dat toen de Franschen die vesting aan de Stadhoudersgezinden hadden moeten overgeven, hij met hen naar Parijs ging, alwaar hij zich bij de Club der Jacobijnen aansloot; dat het Schrikbewind hem er ter dood veroordeelde, aan welk vonnis hij echter ontkwam doordien hij daarin Howe was genoemd geworden en dat hij na den val van Robespierre zich weder te Eindhoven vestigde.

Den verderen levensloop van van Hooff deelt Flouben echter niet mede. De beschrijving daarvan kan men zien in de hierna volgende Mémoire, die hij aan Keizer Napoleon I deed ter hand stellen nadat deze Noordbrabant bij het Fransche Keizerrijk had ingelijfd. Daaraan zij volledigheidshalve nog toe te voegen wat zijne tijdgenooten als volgt over hem schreven:

Ducange aan Delacroix 6 Jan. 1798 (Colenbrander t. a. p. II p. 164.) Le nouveau président van Hooff était en 1792, etmême plus tard encore, un excellentissime patriote; aujourd'hui on ne peut se dissimuler qu'il a été porté a la présidence (de la République batave) par les aristocrates et par les fédéralistes. Je 1'ai autrefois beaucoup connu a Paris; sa tête s'aliéna réellement un peu lors de son emprisonnement sous Robespierre ; il s'était ensuite relevé de la plus fort et plus estimable que jamais ; aujourd'hui, nous avons le malheur de le voir I'instrument de nos ennemis. Het was evenwel niet uit beginselverzaking, dat van Hooff, die, zooals Colenbrander het t. a. p. blz. LVI uitdrukt, tot de ultra's had behoord, na 1795 zich meer en meer bij de gematigde Unitarissen begon te scharen, maar het was, omdat het toenemen zijner jaren hem meer en meer gematigd deed worden, waarbij dan zijne ter dood veroordeeling onder Robespierre ook wel niet zonder een calmeerenden invloed zal gebleven zijn. In het hiervoren op biz. 5 aangehaald rapport wordt dan ook gunstig over hem bericht; het luidt toch als volgt:

Sluiten