Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conseiller d'état. Ancien patriote catholique, réfugié en France, retourné avec 1'armée franqaise, membre de plusieurs comités. Persécuté en 1798 pas son modérantisme. En qualité de directeur, après le 12 juin, il se conduisit trés bien. Résista a la Régence d'Etat avec efficacité, rentra au Corps législatif sous Schimmelpenninck, etc. II est catholique tolérant, beaucoup d'imagination, instruction médiocre; des vues tantöt excellentes, tantöt mesquines. II est d'un caractère ferme, d'une morale sévère. II a de 1'ambition au-dessus de ses moyens; il est trés attaché a 1'ordre de schoses actuel; grand ami des Francais.

De reden waarom hij aan Keizer Napoleon I voorbedoelde Mémoire deed ter hand stellen was omdat hij toen zonder eenig fortuin meer was, want nooit had hij van de hooge posities, welke hij in Nederland bekleedde, gebruik gemaakt om zich te verrijken; hij had ze alleen bekleed om zijn Vaderland te dienen en daardoor bewaarheid wat J. Scheltema onder een zijner portretten als volgt dichtte:

Dit eerbiedwekkend beeld vertoont van Hooff, Bataven !

Die bij 't Romeinsch gelaat Romeinsche deugden voegt;

Een ziel, gevoelloos voor den glans van goud of gaaven,

Maakt hem, als Curius, met weinig vergenoegd ;

Gewoon in eiken stand zijn eerlijkheid te toonen Zag hij zijn deugd en trouw driewerf met boeien loonen.

Uit zijne Mémoire blijkt verder, dat hij van republikein een monarchaal was geworden, wat hij zeker ook uit overtuiging zal hebben gedaan. Louis Bonaparte (Koning Lodewijk Napoleon) getuigde dan ook van hem in zijne Documents historiques sur le gouvernement de la Hollande I p. 175: „c'était celui qui témoignait le plus d'attachement et de dévouement".

Een gelijktijdig afschrift van de Mémoire berust thans onder Mevrouw Augustè Joanne Wilhelmine Frederike Losecaat

Sluiten