Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jus patronatus competert de facultijt van Leuven, andere seggen den proost van Mastricht en ghelooven die van Leuven by denominatie daer pastoren stellen.

Ter plaetsen genaemt het Wijbos staet eene capelle, daer patroon is ....

Nogh 3 andere cappellekens, int Hermael, in den Borne en het 3e int Elschot.

Doen anno 1526 de generale heerttellinghe gheschieden, werden tot Schijndel bevonden 296 heertsteeden, daeronder waeren aerme, van den Heyligen Geest leevende, 46 heertsteeden en de onbewoonde 8.

Uutgeeven van den hoogen gherichte van Schijndel en Gestel

Phiilips hartoge van Borgondien ete. vrouwe Johanna van der Leek in handen gheset ende ghegeeven onse hooge heerlycheydt van onsen dorpe van Ghestel ende van Scheyndel in hooge ende leege ende alle de rechten, renlhen, met den houtschat ende alle syne toebehoorten. By aldien dat naer haer dool deselve hooge heerlycheydt tot Gestel ende tot onsen dorpe van Schijndel met de heerlycheeden hooge ende leege etc. ghelijck dye aen den voors. weylen heer Henrick naeder verpant waeren alsoo lange als hy sal leeven, by alsoo dat naer haer doot dieselve hooge heerlycheydt tot Gestel ende onsen dorpe van Schijndel weeder aen ons ende onse erven ende naecoomelingen coomen sullen. Actum 13 may 1437.

Nota. Van wat Gestel hier gesprooken wordt en wcete ick niet aengesien St. Michielsgestel geen Brabants maer een Luyckx leen is.

AERLE.

Is in den jaere 1392, als blijekt op den register Q. folio 28, in bepandinghe beseeten by heer Dirick de Rover, daernaer in ghelicker vugen in den jaere 1476 by heer Willem van Gent, welcke van Gent deselve beleeninge met hun huys,

Sluiten