Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hieronder sijn 2 ghehuchten, ghenaemt Burckel ende Schaeft; sijnde hier tesaemen bevonden 129 heertsteeden. Hieronder ghereekent aerme, van den H. Oeest leevende, 21 heertsteeden.

RIETHOVEN

is in ghelycker voegen ghelijck Westerhooven onder Bergeyck. Den patroon der kereken is St. Servaes.

Jus patronatus competeert den pastor van Bergeyck.

Hier sijn bevonden ten tyden van de heerttellinge voors. 108 heertsteden, hieronder ghereekent onbewoonde 4 heertsteeden ende aerme, van den H. Oeest leevende, 25 heertsteeden.

WEERD.

Hiervan is de heer N. van der Clusen.

Den patroon der kereken is St. Nicolaes.

Jus patronatus competeert den abdt van Epternaken. Hieronder is eene cappelle geleegen, daer patroonen sijn St. Peeter ende Anthonis.

Alhier sijn bevonden 123 heertsteden, daer onder sijn onbewoonde 5 ende aerme, van den H. Oeest leevende, 30 heertsteeden.

WAELRE.

Insgelijckx toebehoorende N. van der Clusen voors. Patroon der kereken is St. Wilbort.

Jus patronatus competeert den abdt van Epternaken. Alhier sijn ten tyde der heerttellinge voorsc. bevonden 101 heertsteeden, onder dewelcke sijn onbewoont 1 ende aerme, van den H. Geest leevende, 18 heertsteeden.

AELST.

Comt van ghelycken toe N. van der Clusen voorsc. De patronerse der kereken is Onse Lieve Vrou.

Jus patronatus competeert de vrouwe priorinne van Hoydonck.

Sluiten