Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Item is hier nogh eene cappelle, daer patronerse is Sta Agatha.

Onder de parochie van Woensell is seer wel gheleegen op de revire de Dommele seeker terroir, ghenaemt Eecaert,60) hebbende hooge, leege ende middele jurisdictie met hoeven ende chijnsboeck, te leene ghehouden van den hartoge van Brabant, nu leest vercoft van heer N. van Merode, marquis d' Ainse, heere van Oorschot etc., aen Joost van Hedichuysen, drossart van Heeswijck, Deesen Ecart is met de heerttellinge gerekent onder Strijp, noghtans hoort het met de parochie onder Woensell voors.

Tot Woensel werden alsdoen bevonden 202 heertsteeden, daeronder ghereekent aerme, van den H. Oeest leevende, 25 ende onbewoonde 7 heertsteeden.

Item nogh een clooster van de regulieren, ghenaemt op die Haege, daer in waeren 23 gheprofesside priesters, 3 conversen, oock geprofessit, 15 dienaeren leeken en 6 weerlycke ghehuerde booden, maeckende saemen 47 persoonen, welcke clooster in alle lasten met den voors. dorpe is contribuerende, geevende in yder 100 rijnsguldens ende is alhier ghereekent voor eene heertstat.

STRIJP by EYNDHOVEN

behoort toe in beleeninge den prince van Orange, ghelijck oock doen Strithem, Stratem ende Gestell, wesende alle te saemen eene dinghbanck.

Den patroon der kercken is St. Trudo.

Jus patronatus competeert het cappitell van Cortersum.

Hier werden met het ghehucht Ecart bevonden 104 heertsteeden, onbewoonde 1 ende aerme, van den H. Oeest leevende, 20 heertsteeden.

STRITHEM.

Daer is patroon St. Joris ende St. Marten.

Jus patronatus competeert 't cappitell van Eyndhooven.

Sluiten