Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EMPELL

is eene seer oude heerlycheydt, voormaels beseeten by die van Eynhouts, nu toebehoorende heeren Johan Didnck van Staelberg, heere van Efferen, hebben aldaer de vestigien van een out casteel72) met een schoon leenboeck ende andere goederen, wordende deese heerlycheydt te leen verheeven

van het graeffschap van Meegen.

Patronerse der kercke is Sta Laudelina.

Het jus patronatus competeert den heere, met veele andere schoone gerechticheeden van hoofdiensten, die de boeren den heere schuldich sijn te doen.

MEERWIJCK

coomt met de ghereehte onder Empell, toebehoorende den

selven heeren.

Patroon der kercken is St.

Jus patronatus competeert den heere voorsc.

Hier werden bevonden met Empel te saemen 89 tieertsteeden, daeronder waeren aerme, teevende van den H. Oees , 21 heertsteeden.

KESSEL

toebehoorende met hel casteel N. de Home gouverneur der stat Grave van wegen de Staten der Veree

nighde Provintie.

Patroon der kercken is St

lus patronatus competeert den heere.

titer werden bevonden 45 heertsteeden, daer af sijnonbe„ooi2 ende aerme, leeeende van den H. Oeest, 15 heertsteeden.

D'uutgeven vati K^cssel,

gliegeeven met den huysen ende heerlijckheden, hooë™J^e neder aen Hendrick van Rant (puto Ranst)..... Co *l' s soon, onsen ghetrouwen raeth ende reekenmeester, te met 700 Hollandsche guldens. Anno UJ .

Sluiten