Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met twee uuthangende seegels van deselve scheepenen in groenen wassche in percamente.

AANTEEKENINGEN.

1) Over Durendael zie men Taxandria IV p. 39; XXII p. 72 en vlgd; XXIII p. 39 en vlgd. en p. 167, alsmede Schepenreg. van's-Bosch no. 3S4 p. 141, 459 en 64. Voor van Deuren lezen men in het H. S. van Doerne; de voornamen van van Merode waren Willemijne Agnes.

2) Zijn voornaam was Willem; hij was de zoon van Johan Corneliszn. de Bever en Catharina Pelgrom de Bye, de dochter van Laurens en Maria van Veen. Blijkens het Leenregister van Strick werd hij 16 Februari 1615 krachtens het testament van Willem van Veen, raad-ordinaris van Brabant, beleend met »een huys geheeten Weydenberch, omgraven, streckende metter vischeryen van de brugge in de gemeyne dijck aldaar totten watermoelen, geheeten Ter Borcht."

3) Over den Nemelaer zie men Tijdschrift van Sassen voor N. Brab. Gesch., Taal en Letterkunde I p. 163 en Taxandria XIV p. 26.

4) Wellicht het kasteeltje Harenstein, thans de R. K. pastorie van Haaren.

5) Men zie hierover Jhr. mr. van Sasse van Ysselt Voorname Bossche huizen II p. 99.

6) Het Kasteeltje van Lambrecht Millinck van Gerven was de Roudonck (Taxandria V p. 190); dat van Entenfusz het huis de Zwanenburg (Taxandria V p 140) en het derde was wellicht het huis het Baerschot. (Zie Jhr. mr. van Sasse van Ysselt Voorname Bossche huizen II p. 41 en Taxandria XVIII p. 300).

7) In het jaar 1917 heeft men te Waalwijk op het terrein van de heeren Hoffman aldaar, ter plaatse waar zij een fabriek wilden bouwen, bij het graven gevonden de fundamenten van dit kasteel, die bestonden uit zeer dikke muren, alsmede de sporen van de daaromheen gelegen hebbende grachten. Dat terrein is gelegen ten O. van de Putsteeg, tusschen die steeg ten W. en de grens van Baardwijk ten O., zoodat het kasteel van Waalwijk zal gestaan hebben een 3 a 400 Met. ten Z. van de Waalwijksche straat en een 100 tal Met. vanaf de Putsteeg. Bij de paalscheiding tusschen Holland en Brabant van het jaar 1388 »tuychde Jan die blonde (van Brederode)

Sluiten