Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spiering van Aalburg bracht dit kasteel in 1555 ten huwelijk aan haren man Gijsbert van Heerdt, een Geldersch edelman, van hen erfde het hun zoon Palick van Heerdt, die in 1618 in het bezit daarvan werd opgevolgd door Gijsbert van Heerdt.

Aanteekeningen.

Men zie nog, o. a. over de beweerde afkomst der Spiei ing s uit de Heeren van Heusden, het Missale van de kerk te Wijk bij Heusden met eene bijdrage tot de geschiedenis van het

geslacht Spiering p. 78 en vlgd.

Van het kasteel Crajenvelt berust eene O. I. penteekening van het jaar 1649 in den Topografischen atlas van het Prov. Gen. van K. en W. in N.-Brabant.

DUSSEN.

Het kasteel van Dussen, dat gelegen is in het Land van Altena, zal zijn naam ontleend hebben aan het riviertje de Dussen. Het behoorde eerst toe aan de edelen, van Dussen genaamd. Daarna was het het eigendom van Walraaf van Gend, heer van Oijen, die dat slot, hetwelk toen door den oorlog verwoest was, opbouwde. In 1628 werd met dit kasteel en de heerlijkheid Dussen (-Munstkerk) beleend Eduard van Axel genaamd Jacot. Later was er heer van Eduard Francois van der Schueren, den zoon van Herman, heer van Hagoort en Ida Jacot, de dochter van Eduard voornoemd. Op dit kasteel wordt bewaard de wapenrusting van den Gelderschen veldheer Maarten van Rossum, die eens heer van Dussen was ') en met zijne Geldersche strijdknechten Holland verwoestte, doch die, nadat hij zich met keizer Karei V verzoend had, diens vijanden zoo krachtig mogelijk bestreed.

Aanteekening.

Men zie over dit kasteel, dat thans nog bestaat, ook nog Taxandria XXIII p. 88 en vlgd.

i) Maarten van Rossum is nooit heer van Dussen geweest

Sluiten