Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij het eigendom van Jan Oem van Wyngaerden, voorzitter van het Hof van Holland, die ze naliet aan zijnen zoon Daniël Oem van Wyngaerden, heer van Ruysbroeck, Benthuysen, Zoetermeer, enz., kastelein van het kasteel van Woerden en baljuw aldaar, en buitengewoon gezant bij het Deensche Hof. In 1701 overleed te Batavia de heer van Werkendam.

Aantee keningen.

Men zie nog over Werkendam Jacob van Oudenhoven's Out-Hollandt p. 166; S. van Leeuwen Batavia lllustrata II p. 1240 en Rademaker Kabinet van Nederl. en Kleefsche oudheden IV p. 151. Zijn kasteel werd in 1841 geheel gesloopt, nadat het bij den watersnood van dat jaar grooten-

deels verwoest was. _

Eene afbeelding van het kasteel te Werkendam in O. I.

inkt bevindt zich in den Topografischen atlas van het Prov.

Oen. van K. en W. in N.-Brabant.

WYK.

Parochia de Wyck ex amplissimis territorii Heusdani

pagis magnifico templo et excellente turri ornata prope Mosam

sita est. Hic in eminentiori loco priscis temporibus domus seu castellum stetit, nostro saeculo adhuc 't huys op den Bervh domus supra montem dicta; ad hunc collem vicini populi cum sua pecude, nondum Mosa aggeribus capto et facile alveum egrediente, se conferre ac recipere consueverant, inde loco et postmodum edificato pago nomen de Wyck inditum volunt. Praetorium hoe curia feudalis est, diversa subalterna feuda continens, ipsum comitatui Hollandiae homagium debens; multo tempere haeredium fuit nobilium de Wyck sed deficiente hujus linea masculina stirpe ad alios devolutum saeculo 17 possedit Cornelius Blanckaert, ad cujus

haeredes transiit.

Quod ad ipsum Wyckii dominium attinet, de ejus prio-

ribus dominis haud satis constat. Sunt qui putant Balduino

Sluiten